Com evitar que les vacances ens estressin?

Com evitar que les vacances ens estressin?

Judit March, doctora en psicologia i psicoterapeuta, explica que les vacances són també un temps d’estrès per a moltes persones. Tot i que es tracta d’un període concebut per al relax i el descans, la veritat és que, en moltes ocasions i per diferents raons, es converteix en una font de tensió.

March ens proporciona dos senzills consells que ens ajudaran a no estressar-nos durant les vacances. Fins i tot si hem dissenyat un viatge ple d’activitats, podem trobar la manera d’alleugerir la càrrega d’estrès i gaudir d’uns dies en companyies de la família.