Els 20 països més sans del món

L’Índex Global de Salut, elaborat per Bloomberg, assenyala el nivell de salut dels països del món. Aquest rànquing s’elabora utilitzant dades de l’OMS, l’ONU i el Banc Mundial. La principal conclusió és que els països més sans són els europeus, especialment els de la zona del Mediterrani.

Entre les variables considerades per realitzar la llista es troben l’expectativa de vida, les causes de mort, la taxa de mortalitat, la disponibilitat d’aigua potable o la qualitat del sistema sanitari, entre d’altres.

Rànquing de països més sans
Els 20 països Més Sans del món