Dues tècniques per donar-li una pastilla a un gat

La veterinària etòloga Julia López explica i demostra en aquest vídeo dues tècniques que apliquen els professionals veterinaris, totalment respectuoses amb el benestar animal, per a resoldre una de les tasques que els propietaris de gats han d’afrontar quan toca administrar un tractament a la seva mascota i aconseguir donar-li una pastilla sense riscos de rebre mossegades i esgarrapades. Tot i que la situació ideal és poder amagar aquesta medicació en menjar altament palatable perquè el gat la pugui ingerir de forma voluntària, sempre és molt positiu aprendre altres opcions que, en cas que el gat es negui a menjar, li permetin prendre la medicació que li han prescrit a la consulta veterinària.

“La primera tècnica és agafar la pastilla entre el dit polze i l’índex i farem servir el dit cor per obrir la boca. Amb l’altra mà embolicarem suaument el cap del gat, la desplaçarem cap a enrere, obrirem la boca i administrarem la medicació. Farem un suau massatge a la base del coll per facilitar la deglució” demostra la veterinària.

La segona tècnica, que no seria adequada si el gat es resisteix, cosa que passarà amb rapidesa si és el cas, consisteix en embolicar suaument al gat amb una tovallola o una manta “perquè se senti segur i poder procedir a l’administració de la medicació” ensenya Julia López.