Las claves para viajar con nuestro perro

Les claus per viatjar amb el nostre gos

El gos és ja un membre més de la família. Cada vegada són més els casos en els quals, en arribar les vacances, el gos es converteix en un viatger més. En aquests casos, és molt important tenir en compte les necessitats de la mascota perquè aquests dies de descans resultin una experiència positiva per a tots.

Cada mascota és diferent per la qual cosa es recomana, sempre, consultar amb el seu veterinari de capçalera abans de realitzar el viatge. Podrà aportar indicacions específiques per a cada cas. En els viatges nacionals la seva seguretat i el seu benestar solen quedar coberts amb una caixa de transport amb espai suficient per a la grandària del nostre pelut.
Aquesta caixa ha d’estar ben fixada. “Perquè estigui més còmode sempre és bona idea posar-li a la base una manta o una tovallola que usi a casa. Les olors familiars resulten reconfortants. També va bé incloure una de les seves joguines” explica Marta Legido, veterinària especialista en petits animals del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

Una altra opció, si viatgem en el nostre vehicle particular, és que viatgi en el seient posterior connectant el seu collaret o arnès a una corretja que es fixi en l’ancoratge del cinturó de seguretat. També es pot adequar el maleter per crear un espai còmode, si es tracta d’un gos gran, col·locant sempre una barrera perquè no pugui saltar cap a davant.

“Cal assegurar-se que l’espai en el qual viatja (cotxe, autobús, etcètera) està fresc, ben ventilat i no deixar-ho mai al sol. Si el viatge previst és amb vaixell, és molt important saber que deixar el gos en el cotxe no és bona idea encara que estigui a l’ombra i tingui ventilació. Si viatgem per carretera hem de permetre-li sortir a “estirar les cames” quan fem les parades de descans i assegurar-nos que s’hidrata. L’ampolla d’aigua fresca (no freda) ha d’estar sempre a mà i s’ha de portar sempre un recipient perquè pugui beure. Per al menjar? Millor el mateix de sempre i a les seves hores. Però sempre li vindrà bé prendre’s un ‘premi’ en forma de ‘snack’! Així la seva experiència del viatge serà més positiva” continua.

Per als viatges a l’estranger
És crucial conèixer i confirmar les exigències sanitàries per a mascotes del país de destinació i els requisits perquè pugui tornar a entrar. El seu veterinari ens pot informar sobre els requisits per viatjar amb la mascota fora del país i en aquest enllaç
(http://cexgan.magrama.es/modulos05/publico/informacionmercados.aspx?proc=7) es pot consultar la informació més actualitzada de més de 100 països. És molt important fer una consulta per compte propi a l’ambaixada o el consolat del país de destinació. Ens podran informar sobre els documents, vacunes i controls sanitaris del pelut que han d’estar al dia, i que haurem de presentar, per viatjar.

Si es viatja fora del país és important realitzar, abans de la sortida, una prova serològica (presència d’anticossos en la sang) d’anticossos de la vacuna de la ràbia o de les patologies que indiqui el país de destinació. Aquesta prova és molt important per a la reintroducció del gos a la seva tornada a Espanya si viatgem a països no lliures de ràbia. La prova serològica solament pot realitzar-la un laboratori autoritzat i el seu resultat ha de constar en la documentació de la mascota. Aquesta és una tasca que ha de realitzar el veterinari. Ull amb el calendari! Deixar-ho per a l’últim moment no és bona idea. Hem de tenir temps suficient per realitzar la prova, obtenir els seus resultats i formalitzar els tràmits documentals.

Abans del viatge a l’estranger cal reservar hora, amb diversos dies d’antelació, amb els veterinaris d’inspecció fronterera (PIF) i portar fotocòpia de tota la documentació. Ells faran les revisions pertinents.

Documentació que hem de lliurar per viatjar:
1.- Sol·licitud d’inspecció (és un document que s’emplena en el registre del PIF en presentar la documentació).
2.- Certificat del veterinari clínic (document del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya -CGCVE-). S’ha de presentar original i fotocòpia.
3.- Passaport (si es viatja per Europa o la mascota torna a Espanya) i/o cartilla de vacunes (original i fotocòpia).
4.- Documentació específica requerida pel país al qual viatjarem (original i fotocòpia).

Documentació que hem de lliurar en tornar: la requerida a Espanya tenint en compte el país des del qual tornem amb la nostra mascota (original i fotocòpia).

Finalment, tant per a viatges nacionals com a internacionals, serà molt útil informar-se dels possibles paràsits i malalties transmeses per ells en el lloc de destinació. És important saber si són diferents dels de la nostra zona habitual de residència. Així, podrem protegir a la nostra mascota, abans del desplaçament, amb productes antiparasitaris adequats, que ens indicarà el seu veterinari.