Els noms de mascota més habituals

Thor, Lola, Kira, Luna i Nala són els noms de gos més habituals a Espanya, segons un estudi elaborat a partir de les dades de les pòlisses d’assegurances de mascotes. L’informe, elaborat per Unespa, la patronal de les companyies asseguradores, mostra també el rànquing per comunitats autònomes. Les tendències de 2016 revelen que les sèries de TV i el cinema són la principal font d’inspiració a l’hora de posar nom a la nostra mascota.

Noms de mascota favorits a Espanya
Els noms de mascota més habituals