Com aconseguir que les plantes sobrevisquin a les nostres vacances?

Les nostres vacances d’estiu sempre plantegen una situació de risc per a la supervivència de les nostres plantes. Les altes temperatures són ja un element de risc per a la salut dels vegetals i hem d’extremar l’atenció. Així que, la nostra absència, dificulta més encara aquesta situació. A més, no sempre podem demanar-li a algú que es responsabilitzi de la cura de les plantes.

No obstant això, sempre hi ha solucions. Això és el que ens explica la florista Mar Ramon que ens proposa solucions perquè les plantes puguin sobreviure a la nostra absència per uns dies. D’entrada, Ramon ens explica que és “molt important que cobriu les vostres testos amb escorça de pi o pedra volcànica” perquè les plantes retinguin la humitat. “I regar sempre a primera hora o a última hora de la nit perquè l’aigua no s’evapori”, explica la florista.

Mar ens proposa tres procediments que ens permetran mantenir fora de perill les nostres plantes durant uns dies. Dues ampolles de plàstic reciclades i utilitzades com dosificadores d’aigua ens ajudaran en aquest objectiu. El tercer sistema de reg implica la utilització de la banyera o un recipient similar per proporcionar un entorn humit a les plantes.