Com marcar regles i horaris als nostres fills adolescents?

Com marcar regles i horaris als nostres fills adolescents?

Mireia Garibaldi, psicòloga especialista en l’àmbit infantil i juvenil, assegura que l’adolescència és una època molt complicada i plena de reptes per als pares. Per a l’experta, és imprescindible que hi hagi certes normes molt específiques que sempre s’han d’aplicar. En aquest sentit, Garibaldi recomana parlar amb els fills de drets, d’obligacions, d’horaris i de rutines.

La psicòloga recomana utilitzar sempre un llenguatge positiu en el qual els pares expliquin als fills que esperem d’ells. Cal escoltar també les explicacions dels fills i tenir un cert grau d’adaptació davant les seves peticions.

Fixar horaris és bàsic per a Garibaldi, ja que són la base d’una rutina. Seguint unes pautes en un ambient positiu i de diàleg, la psicòloga manté que l’adolescència pot convertir-se en una època enriquidora per als adolescents i també per als pares.