5 ideas para gestionar a un hijo/a adolescente

5 idees per gestionar un fill / a adolescent

És probable que algun familiar o amic ens hagi confessat, en algun moment, la seva inquietud per la difícil etapa que travessa el seu fill / a adolescent. En aquests casos, és usual trobar-se amb pares que saben gestionar aquestes situacions amb agilitat i seguretat i, en canvi, a d’altres que tenen dificultats per posicionar-se i trobar les eines adequades.

Per situar-nos inicialment en aquestes situacions hem de tenir clar que “les relacions entre pares i fills, per pròpia estructura, ja són diferents. Són asimètriques, ja que es donen en plans diferents. A més, des del punt de vista generacional també estan situades en estadis diferenciats entre si”, revela Jordi Morquillas Gallego, psicòleg sanitari expert en temàtiques de violència, salut i educació i formador i supervisor d’equips multidisciplinaris.

Per exemple, els pares tenen un doble paper i una doble mirada, com a fills i com a pares. En canvi, els fills només en tenen un. És aquesta única mirada com adolescents la que està en procés de descobrir i d’experimentar contradiccions, “que ha d’ajustar i reelaborar en qualsevol procés de construcció de la identitat personal”, recomana Morquillas.

Hi ha una eina transversal que destaca poderosament en el procés d’ajuda a millorar l’aspecte relacional amb els nostres joves adolescents. És la comunicació, que és clau i element de transformació social. Per aquest motiu, els conflictes generacionals que puguin sorgir entre pares i fills han de poder ser gestionats des del mateix acte de la comunicació.

Jordi Morquillas destaca els principals elements significatius a tenir en compte per a la millora de la comunicació:

  • 1. Escolta activa, en relació a la capacitat de saber escoltar, transmetre comprensió respecte a l’actitud del mateix acte de comunicar. Molts dels “conflictes” que es generen entre pares i fills i viceversa, es podrien minimitzar des de les actituds proactives d’aquesta escolta activa, sense jutjar, ni fer valoracions prèvies.
  • 2. Compartir-socialitzar, saber relacionar-se des de les relacions simètriques (d’igual a igual, entre joves…) asimètriques (de diferent nivell…) i complementàries (mateix nivell, amb més especificitat de coneixements…).
  • 3. Valors / Ètica, aquelles creences i ideari que normalment s’aprèn, s’incorpora en l’àmbit familiar, cultural, relacional… i que dota a l’adolescent en el seu creixement personal i professional.
  • 4. Necessitat d’incorporar-aprendre, gestionar els límits interns i externs, com a part d’aquest procés de socialització i individuació de cada persona en el seu desenvolupament. Conèixer els propis límits interns, saber acceptar-los com a part de l’aprenentatge social, educatiu, formatiu, laboral, … Conèixer la pròpia tolerància a la frustració i saber gestionar-la com a tal.
  • 5. L’educació versus ensenyament. Tots dos formen aquest binomi on el coneixement adquirit en l’àmbit formatiu del subjecte es complementa amb aquells valors que formen part de l’educació de la persona en l’àmbit més intrínsec: família, cultura, religió, relacions personals…

A tall de conclusió, i com a element projectiu, podem imaginar una escala de cinc esglaons, on cada un d’ells representa un element de la progressió de l’adolescent en el seu procés d’empoderament com a futur adult. A cada esglaó superat adquireix tot aquest múscul que li farà independent i com a subjecte socialitzador i socialitzat.