Com gestionar la pressió de ser súper mare?

Com gestionar la pressió de ser súper mare?

Ser mare és una tasca a temps complet i molt exigent. No obstant això, la pràctica totalitat de les dones exerceixen el seu paper de mares juntament amb el de professionals i tot ells tractant de no perdre de vista la seva vida social i la seva relació de parella. Són les súper mares. Anna Flores, coach professional i experta en PNL, ens explica que tota aquesta acumulació de tasques i responsabilitats genera un excés de pressió que pot resultar molt perjudicial.

Flors assegura que l’autoexigència és el principal generador d’aquesta pressió i que una de les conseqüències és que desenvolupa un sentiment de culpabilitat “quan no complim amb les expectatives”. La primera recomanació de la coach professional és que les mares han de “mirar-se des de fora, observar”. És a partir d’aquesta observació de la pròpia conducta que les mares podran adonar-se que realment estan fent les coses millor del que creien.

Si no es resol aquest excés de tensió, Flors ens assegura que són moltes les mares que desenvolupen insomni, atacs d’ansietat, dispersió mental o falta de concentració. Així, que és molt important seguir les pautes de la nostra experta.