Com ajudar els nens a començar el curs amb bon peu?

Com ajudar els nens a començar el curs amb bon peu?

Silvia Serra, psicòloga infantil i de família, ens proporciona les pautes per poder ajudar els nostres fills en l’inici del nou curs. El primer que hem de tenir en compte és que és important que el procés d’adaptació es dugui a terme de manera progressiva sense canvis bruscos.

Un altre aspecte rellevant és que sempre hem de parlar en positiu del nou curs escolar. Serra destaca que els nens no han de veure la tornada a l’escola com una obligació, sinó com una cosa positiva. La psicòloga també revela que no és bo generar unes expectatives molt altes sobre les notes. Cal posar l’accent en l’aprenentatge. L’experta destaca la importància del suport que el nen rep del seu entorn familiar per aconseguir que l’experiència sigui excel·lent.