Com saber si els nostres fills fan massa activitats extraescolars?

La càrrega de treball que suporten els nostres nens és motiu de controvèrsia i polèmica. “És important que els nens realitzin activitats al marge de les tasques escolars”, assegura la psicòloga Cristina García, però amb alguns matisos i observant sempre el nivell d’estrès dels petits.

García convida als pares a que vigilin si el nen “està més inquiet, nerviós i amb dificultats per a dormir”. Aquests símptomes i uns altres com la irritabilitat o maldecaps i de panxa ens indiquen que el nostre fill està estressat.

Com podem plantejar-nos les activitats extraescolars? Per a la psicòloga és important limitar-les a 2 o 3 tardes setmanals. A més, no han de durar més de 90 minuts. També és aconsellable que es realitzin “prop de casa o del col·legi”. Els nens han de tenir temps “per a fer les tasques escolars, poder jugar, parlar amb els amics, sense estrès, sense anar corrent als llocs”.

Al marge d’aquestes consideracions, Cristina García insisteix en la importància de “preguntar als nens com se senten i que volen fer”.