Hijos

Com motivar als nostres fills després d’un suspens?

Amb l’arribada del Nadal també rebem les primeres notes del curs escolars. Què podem fer si els resultats han estat dolents? Com hem d’afrontar la situació? Cristina García, psicòloga sanitària, ens proporciona unes pautes per a analitzar el possible origen del problema i buscar solucions.

“El primer és valorar quines són les causes”, explica García. La psicòloga explica que “en el cas de no tenir un hàbit d’estudi planificar, fer un horari o supervisar l’agenda pot ajudar”. Si l’origen dels suspensos és la manca de tècniques d’estudi “hem d’ensenyar-lis com estudiar a la seva manera: resums, esquemes, …”.

Si la causa té a veure amb “una dificultat d’aprenentatge, com pot ser una dislèxia, una disortografia, una discalcúlia o un dèficit d’atenció és important fer una exploració i buscar la intervenció adequada”, assegura.

D’altra banda, la causa del baix rendiment escolar pot obeir a un bloqueig provocat per l’ansietat. En aquest cas, la García recomana “treure la pressió al resultat i si és necessari anar al psicòleg”.

Cristina García recorda que “encara que els resultats del primer trimestre no hagin estat bons, som a temps de remuntar”.