Educant en valors

Educant en valors

El respecte és un valor fonamental per als entrenadors de futbol base. Gerard Ortiz, tècnic de futbol formatiu, assegura que la seva principal funció és la de “formar persones” i que inculcar el valor del respecte és essencial en aquest procés. Ortiz destaca també que és important el reforç positiu per ajudar els nens a consolidar tot el que han après.