Com centrar?

Com centrar?

El joc per les bandes és determinant en l’estratègia de joc d’atac en la majoria dels equips de futbol. Per a això, és importantíssim poder comptar amb jugadors que sàpiguen centrar. És una acció molt habitual, però que requereix de tècnica i habilitat. L’entrenador Joan Dellà, de la KaptivaSports Academy, ens explica la manera de centrar amb les màximes garanties d’èxit.