¿Cuál es nuestra actividad cultural favorita?

Quina és la nostra activitat cultural preferida?

El consum cultural experimenta a Espanya un creixement continu en els últims anys, especialment entre els més joves. Això és el que reflecteixen les estadístiques oficials sobre el consum i els hàbits culturals dels espanyols. A l’entrar en detall, s’observa que els hàbits de consum cultural donen cada vegada més protagonisme a l’entorn digital i als mitjans audiovisuals.
 

 1. El poder del digital.
  Una dada que revela el creixent protagonisme dels formats digitals s’observa en que ja el 2015 s’havia triplicat la xifra de lectors sobre aquests suports en relació a 2011, segons una enquesta difosa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. En la mateixa línia, escoltar música a través dels smartphones va experimentar un creixement que també va multiplicar per 3 la xifra registrada quatre anys enrere.
   
 2. 765 euros de despesa en cultura per llar.
  La despesa mitjana en cultura, per llar, a Espanya va ser el 2016 d’uns 765 euros. Així ho detalla l’última edició del ‘Anuari d’Estadístiques Culturals’ de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicada el 2017 amb l’objectiu de proporcionar una selecció dels resultats estadístics més significatius de l’àmbit cultural procedents de diverses fonts. Per persona la despesa se situa gairebé en els 307 euros.
   
 3. La TV de pagament i internet, al capdavant.
  La major part d’aquest consum va ser el pagament de les quotes de plataformes de televisió, ràdio i internet amb, aproximadament, el 48% del pressupost. El segueixen la compra de llibres i publicacions periòdiques amb més de 22% del consum; i els serveis culturals, que inclouen entrades a espectacles i al cinema, amb més del 16%.
   
 4. Música, lectura i cinema, al podi de les preferències.
  Pel que fa als hàbits i pràctiques culturals a Espanya escoltar música, llegir i anar al cinema són les activitats més habituals segons l’última enquesta del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Combinant consum cultural i hàbits el cinema és l’espectacle preferit dels espanyols amb taxes d’assistència anual del 54% i gairebé 102 milions d’espectadors per a les 1.678 pel·lícules distribuïdes el 2016 a Espanya a les 3.554 sales d’exhibició. Els següents espectacles preferits són els concerts de música en directe (24,5%) i el teatre (23,2%).
 5. Cultura crida a cultura.

A més, l’enquesta d’hàbits i pràctiques culturals posa de manifest que les diferents formes de consum i participació cultural es relacionen entre si. Per exemple, la taxa de lectors, més del 62% de la població en l’última edició de l’enquesta, creix a més del 80% entre els que van al cinema; a gairebé el 82% entre els que van assistir a concerts; i gairebé al 86% entre els que van acudir al teatre.